آموزشی

hou12331

آموزش تصویری بافت دستبند سلتیک

با نمونه هایی از بافت های دستبند به صورت تصویری آشنا شوید بافت این دستبند٬ یکی از تکنیک های بافت است که با یاد گرفتن آن می توانید دستبند های پسرانه و دخترانه ببافید. برای دستبد دخترانه می توان از بند ظریف تر استفاده کرد و می توانید لا به …

ادامه نوشته »